143. löggjafarþing

Frumvarp til breytinga á lögum um siglingavernd nr. 50/2004, 221. mál.

Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 605/2010 um aksturs- og hvíldartíma ökumanna

Drög að breytingu á vegalögum, 483 mál.

Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á hafnalögum nr. 61/3002 með síðari breytingum (ríkisstyrkir og fl.), 234. mál.

Frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum, nr. 50/1987, með síðari breytingum (EES-innleiðing o.fl.), 284. mál.

Frumvarp  til laga um losun og móttöku úrgangs frá skipum (EES-reglur), 376. mál.

Frumvarp  til til þingsályktunar um fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2013-2016. 495. mál.