Þingfréttir

2009 – 2010

Frumvörp sem lögð hafa verið fram á þingi nr. 137 2009 – 2010: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vitamál nr. 132/1999 ferill málsins á Alþingi umsögn flutningasviðs SVÞ dags. 23. nóv. 2009 Frumvarp til laga um umhverfis- og auðlindaskatta ferill málsins á Alþingi umsögn flutningasviðs SVÞ dags. 9. des. 2009 Frumvarp til laga um... Lesa áfram

2008 – 2009

Frumvörp sem lögð voru fram á þingi nr. 136 2008 – 2009: Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., og lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt ferill málsins á Alþingi umsögn flutningasviðs dags. 27. nóv. 2008 Frumvarp til laga um breytingu á tollalögum nr. 88/2005 ferill málsins á Alþingi... Lesa áfram

2007 – 2008

Þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar 2007 – 2008: Frumvörp (og eftir atvikum fyrirspurnir og umræður ef ástæða þykir til) sem lögð hafa verið fram á yfirstandandi þingi nr. 135 2007: Frumvarp til laga um breytingu á siglingalögum nr. 34/1985 ferill málsins á Alþingi Frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum nr. 61/2003  ferill málsins á Alþingi... Lesa áfram

2011 – 2012

Á þessum vef verður leitast við að halda úti lifandi upplýsingum um þau málefni er snerta flutningagreinina og eru til umræðu á Alþingi á hverjum tíma. Slóðirnar eru sóttar beint á Alþingis- eða stjórnarráðsvefinn. Ekki er um tæmandi skrá að ræða heldur er með þessu leitast við að veita upplýsingar um það sem skiptir flutningagreinina máli í þeim... Lesa áfram

2006 – 2007

Lög frá 134. þingi 2007: Hér er ferill mála er snerta flutningagreinina og urðu að lögum á Alþingi á 134. þingi 2007 rakinn. Fyrst er vefslóð að lögunum eins og þau voru samþykkt á viðkomandi þingi, þá ferill málsins frá upphafi og síðast eru umsagnir flutningasviðs SVÞ – Samtaka verslunar og þjónustu – ýmist sameiginlega eða með öðrum samtökum... Lesa áfram