Vinnustofur í mótun, utanumhaldi og innleiðingu umhverfisstefnu

Vinnustofur í mótun, utanumhaldi og innleiðingu umhverfisstefnu

Í framhaldi af morgunfyrirlestri um mótun umhverfisstefnu bjóða SVÞ og BravoEarth upp á fríar vinnustofur fyrir fyrirtæki innan SVÞ til að aðstoða þau við að móta, halda utan um og innleiða umhverfisstefnu. Vinnustofurnar eru liður í vöruþróun BravoEarth.

ATH! SVÞ félagar geta séð upptöku frá fyrirlestrinum hér inni á lokaða Facebook hópnum okkar. Ekki er nauðsynlegt þó að hafa horft á fyrirlesturinn til að nýta sér vinnustofurnar.

Fyrirtæki um allan heim eru að móta og innleiða umhverfisstefnu með það að markmiði að minnka sóun, nýta auðlindir betur og axla þannig ábyrgð fyrir framtíðina. Umhverfisstefna snertir alla starfsemi fyrirtækisins og er því mikil áskorun fólgin bæði í mótun og innleiðingu, þ.e. að framfylgja stefnunni. Mikilvægt er að virkja starfsmenn til að geta samstillt aðgerðir og fá starfsmenn til að breyta hegðun.

Ávinningur við innleiðingu á umhverfisstefnu er m.a.:

Betri afkoma: Minni sóun og betri nýting á auðlindum skilar sér í betri rekstrarniðurstöðum fyrir utan mikilvægi þess að vinna gegn loftslagsbreytingum.

Aukið stolt og starfsánægja: Það veldur mörgu starfsfólki vanlíðan að horfa upp á sóun á sínum vinnustað. Minni sóun og aukin umhverfisvernd skila sér í stoltara og ánægðara starfsfólki.

Bætt ímynd: Fólk beinir í auknum mæli viðskiptum sínum til þeirra sem standa sig vel í umhverfismálum. Árangursrík innleiðing er því gríðarlega mikilvæg fyrir verslun og þjónustu.

 

Dagskrá:

Kynning: Af hverju umhverfisstefna? Farið yfir stefnumótunar ferlið.

Umhverfisstefna: Farið verður yfir uppbyggingu umhverfisstefnu og hvað þarf að vera til staðar í henni. Greindir verða innri og ytri hagsmunaaðilar.

Hópastarf: Skilgreindir verða þættir sem vinna þarf með, s.s. endurvinnsla, heitt vatn, rafmagn, umbúðir o.s.frv. Verkefni í hverjum flokki skilgreind og hannaðir matsrammar til að meta framkvæmd.

Innleiðing: Breytingastjórnun. Hvernig komum við umhverfisstefnu í framkvæmd?

 

Afrakstur vinnustofunnar:

  • Tilbúinn grunnur að umhverfisstefnu fyrir þína tegund af starfsemi.
  • Skilgreindir verða helstu flokka sem vinna þarf með (s.s. endurvinnslu, orku, samgöngur o.s.frv.).
  • Grunnur að verkefnum og matsrömmum sem fyrirtækið getur nýtt við innleiðingu.

 

Haldnar verða vinnustofur sem hugsaðar eru fyrir mismunandi starfsemi:

 

Þriðjudaginn 14. janúar kl. 9-12: Skrifstofustarfsemi

Unnið verður að umhverfisstefnu fyrir fyrirtæki með starfsemi sem rúmast getur innan skilgreiningar skrifstofustarfsemi. Þetta getur átt við velflest fyrirtæki þar sem skrifstofustarfsemi er oftast hluti af starfseminni. Mögulegt er að sækja fleiri en eina vinnustofu eftir eðli starfsemi fyrirtækisins. T.d. geta verslunarfyrirtæki sótt bæði þessa vinnustofu til að móta umhverfisstefnu fyrir skrifstofuhluta starfseminnar og næstu vinnustofu sem ætluð er verslun þar sem farið er yfir aðra hluti sem snúa sérstaklega að verslunarhluta starfseminnar.

SKRÁNING HÉR

 

Fimmtudaginn 16. janúar kl. 9-12: Verslun

Unnið verður að umhverfisstefnu fyrir fyrirtæki sem rúmast getur innan skilgreiningar verslunarstarfsemi, hvort sem um er að ræða heildverslun, sérverslun, matvöruverslun, netverslun eða annarskonar verslunarstarfsemi. Einnig geta fyrirtæki í verslun sem eru með sérstaka skrifstofustarfsemi sótt fyrri vinnustofu til að móta umhverfisstefnu fyrir skrifstofuhluta starfseminnar.

SKRÁNING HÉR

 

Leiðbeinendur:

 

Vilborg Einarsdóttir

Vilborg Einarsdóttir er stofnandi og framkvæmdastjóri BravoEarth ehf. Vilborg með MSc gráðu í Stjórnun og stefnumótun frá Háskóla Íslands og Verslunarháskólanum í Árósum. Vilborg er meðstofnandi og fyrrum framkvæmdastjóri Mentors ehf. Hún hefur yfirgripsmikla reynslu bæði úr menntageiranum og úr atvinnulífinu. Sat t.d. í stjórn Íslandsstofu, Tækniþróunarsjóðs, Samtaka iðnaðarins og í Samráðsvettvangi um aukna hagsæld. Vilborg var stundakennari við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands í stjórnun og stefnumótun auk þess að hafa haldið fjölda fyrirlestra bæði hérlendis og erlendis varðandi menntun, nýsköpun og að byggja upp alþjóðlegt þekkingafyrirtæki.

 

Kjartan Sigurðsson

Kjartan Sigurðsson er kennari og verkefnastjóri við Háskólann í Reykjavík. Kjartan hefur umsjón með framkvæmd og innleiðingu á PRME (Principles for Responsible Management Education) í HR, en PRME er frumkvæði Sameinuðu þjóðanna um alþjóðlegt samstarf viðskiptaháskóla til að efla menntun á svið samfélagslegrar ábyrgðar, sjálfbærni og viðskiptasiðferðis. Kjartan er með MSc gráðu í Alþjóðaviðskiptum frá Háskólanum í Reykjavík og BA gráðu í Félagsfræði frá Háskóla Íslands og mun ljúka doktorsnámi frá HR árið 2020. Kjartan hefur víðtæka reynslu sem framkvæmdastjóri og frumkvöðull og hefur einnig starfað víða í Evrópu og á Íslandi við ráðgjöf á innleiðingu og framkvæmd áætlanagerða í fyrirtækjum á sviði samfélagslegrar ábyrgðar, sjálfbærni og nýsköpunar. Kjartan hefur víðtæka reynslu á sviði rannsókna á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja, en rannsóknir hans fela meðal annars í sér skoða hvort að fyrirtæki hafi hagsmuni af því að innleiða og móta stefnu fyrirtækja um samfélagslega ábyrgð og sjálfbærni.

 

Um BravoEarth

BravoEarth er íslenskt nýsköpunarfyrirtæki með hugbúnaðarlausn sem ætlað er að auðvelda litlum og meðalstórum fyrirtækjum að móta og innleiða umhverfisstefnu í starfsemi sinni.

Frábær fundur um sjálfbærni

Frábær fundur um sjálfbærni

Mikil ánægja var með félagsfund sem haldinn var miðvikudaginn 13. nóvember sl. um sjálfbærni. Á fundinum héldu erindi þær Eva Magnúsdóttir, ráðgjafi og eigandi Podium og Viktoría Valdimarsdóttir, ráðgjafi og eigandi Ábyrgra lausna. Að auki fengum við innsýn í þá sjálfbærnivinnu sem í gangi er hjá þremur aðildarfyrirtækjum SVÞ, með erindum frá Ásdísi Björg Jónsdóttur, deildarstjóra samfélagsábyrgðar og gæðamála hjá Festi, Sigurði Pálssyni, forstjóra Byko og Málfríði Guðný Kolbeinsdóttur, sérfræðings í umbótastjórnun hjá Ölgerðinni.

Eva veitti m.a. innsýn í viðhorf aldamótakynslóðarinnar, en fólk af þeirri kynslóð leggur mikla áherslu á að skipta við ábyrg fyrirtæki. Einnig fór hún yfir rannsóknir sem sýndu mikilvægi jákvæðrar samfélagslegrar ímyndar og áhrif hennar á á viðhorf neytenda til fyrirtækja. Mikill meirihluti neytenda vilja skipta við ábyrg fyrirtæki og stór hluti þeirra myndi hætta viðskiptum við fyrirtæki verði þau uppvís að óábyrgum viðskiptaháttum. Eva fjallaði jafnframt um áhrif samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja á fjárhagslegt gengi þeirra, sölu og framtíðarhorfur og tók dæmi frá heimsþekktum fyrirtækjum á borð við Rolex, Lego og Unilever þar sem samfélagsleg ábyrgð hefur verið höfð í hávegum. Eva sýndi mjög áhugaverðar tölur um fjárhagslegan ávinning af umhverfisumbótum innlendra sem erlendra fyrirtækja.

Viktoría fjallaði um breytingar í rekstrarumhverfi fyrirtækja og upplýsingagjöf. Hún fór yfir innleiðingu á tilskipun Evrópusambandsins (ESB 2014/95) um ófjárhagslega þætti þar sem ákveðnum fyrirtækjum er gert skylt að greina frá viðskiptalíkani og lykilmælikvöðrum er lúta að umhverfi og samfélagi samhlið fjárhagslegum upplýsingum. Hún fór yfir hina ýmsu alþjóða staðla og viðmið sem notuð eru þegar kemur að þessum málum og lagði áherslu á traustar upplýsingar sem byggðar eru á gagnsæju umhverfis- og samfélagsbókhaldi . Einnig lagði hún áherslu á að fyrirtæki skoði öll markmið Sameinuðu þjóðanna, heimsmarkmiðin, framkvæmi mikilvægisgreiningu við val á áherslumarkmiðum, forðist svokallaða kirsuberjatínslu (e. cherry picking) og greini frá jákvæðum og neikvæðum áhrifum en ekki einungis frá markmiðum sem líta vel út í skýrslu. Hún fjallaði um orðsporsáhættu og samfélagslegt rekstrarleyfi (e. social licence to oporate) sem horfið getur á einni nóttu starfi fyrirtæki ekki heiðarlega. Að lokum lagði hún áherslu á ávinning af innleiðingu við sjálfbærniskýrslugerð með traustum upplýsingum, sem getur m.a. falist í markaðsforskoti, virðisauk og lámörkun áhættu.

Það var einnig mjög áhugavert að fá innsýn í sjálfbærnivinnu Festi, Byko og Ölgerðarinnar. Fyrir áhugsama má kynna sér það sem þessi fyrirtæki eru að gera í sjálfbærni og samfélagslegri ábyrgð á vefsíðum þeirra:

N1: https://www.n1.is/um-n1/samfelagsleg-abyrgd/

Byko: https://www.byko.is/umhverfismal

Ölgerðin: http://www.olgerdin.is/um-olgerdina/samfelagsabyrgd

Á myndinni f.v.: Málfríður Guðný Kolbeinsdóttir frá Ögerðinni, Sigurður Pálsson frá Byko, Ásdís Björg Jónsdóttirfrá Festi, Viktoría Valdimarsdóttir frá Ábyrgum lausnum,  Eva Magnúsdóttir frá Podium, og Fanney Karlsdóttir, fundarstjóri og skrifstofustjóri Umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs.

Gagnleg og fróðleg erindi um umbúðir og endurvinnslu

Gagnleg og fróðleg erindi um umbúðir og endurvinnslu

Til að aðstoða félagsmenn við að bæta sjálfbærni og umhverfisvernd fyrirtækja sinna fengu við til okkar góða gesti miðvikudaginn 23. október sl. til að ræða um umbúðir og endurvinnslu.

Fundurinn var vel sóttur enda erindin bæði gagnleg og fróðleg. Líf Lárusdóttir og Jónína Guðný Magnúsdóttir frá Terra fræddu okkur um mikilvægi flokkunar í fyrirtækjum og stofnunum og endurvinnslu og nýsköpun umbúða. Áslaug Hulda Jónsdóttir fræddi okkur um endurvinnslu plasts, en fyrirtæki hennar, Pure North Recycling, er eina plastendurvinnslufyrirtæki landsins.

Félagsmenn í SVÞ geta nú séð upptöku frá fundinum í lokaða Facebook hópnum okkar hér. Athugið að svara þarf laufléttum spurningum til að komast inn í hópinn sem er eingöngu ætlaður fyrir félagsmenn.

Hamingjuóskir! Krónan fær Umhverfisverðlaun atvinnulífsins – myndband

Hamingjuóskir! Krónan fær Umhverfisverðlaun atvinnulífsins – myndband

Í dag fengu félagsmenn okkar í Krónunni verðlaun fyrir Framtak ársins við afhendingu Umverfisverðlauna atvinnulífsins. Krónan hefur verið að vinna frábært starf í umhverfismálum og sjálfbærni síðastliðin misseri og óhætt að segja að eftir því hafi verið tekið í samfélaginu.

Við óskum okkar fólki innilega til hamingju með verðlaunin, vonum að þau veiti öðrum fyrirtækjum innblástur til að gera vel í umhverfismálunum og hlökkum til að fylgjast með þeim áfram.

Hér má sjá áhugavert kynningarmyndband sem gefur betri innsýn í þá flottu hluti sem Krónan hefur verið að gera!