Upptökur frá Smáþingi Litla Íslands 2018

Upptökur frá Smáþingi Litla Íslands 2018

Markaðsmál lítilla og meðalstórra fyrirtækja voru í kastljósinu á Smáþingi Litla Íslands á Hilton Reykjavík Nordica fimmtudaginn 1. febrúar. Tölur um umfang og mikilvægi lítilla og meðalstórra fyrirtækja voru birtar á þinginu auk þess sem bent var á leiðir til að bæta starfsumhverfið. Frumkvöðlar sögðu skemmtilegar sögur og tóku þátt í umræðum.

Á fjórða hundrað gesta tóku þátt í þinginu og rúmlega 1.500 horfðu á beina útsendingu á vefnum.

Hvernig á að ná í nýja viðskiptavini og halda núverandi viðskiptavinum?
Hvað er að gerast á markaðnum?
Hvernig nærðu árangri með markaðsstarfi?
Hvernig er hægt að nota samfélagsmiðla með nýjum hætti?
Hvaða áhrif hafa áhrifavaldar?

Forsætisráðherra Íslands, Katrín Jakobsdóttir, setti þingið Guðný Helga Herbertsdóttir, framkvæmdastjóri stafrænnar þróunar hjá VÍS, stýrði því.

Litla Ísland er vettvangur þar sem lítil fyrirtæki vinna að stórum hagsmunamálum. Bakhjarlar Litla Íslands eru SAF, SVÞ, SI, SFF og SA.

Hægt er að horfa á upptökur af einstökum erindum á vef SA.

Aðalfundur og ráðstefna SVÞ 15. mars – Takið daginn frá

Aðalfundur og ráðstefna SVÞ 15. mars – Takið daginn frá

Aðalfundur SVÞ verður haldinn fimmtudaginn 15. mars nk. kl. 8.30 í Kviku, Húsi atvinnulífsins. Kallað verður eftir framboðum til stjórnar SVÞ og til setu í fulltrúaráði Samtaka atvinnulífsins næstu daga. Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að gefa kost á sér.

Að venju verður haldin vegleg ráðstefna í tengslum við aðalfundinn síðar um daginn. Ráðstefnan fer fram á Hilton Reykjavík Nordica og hefst kl. 14

Aðalfyrirlesari ráðstefnunnar verður Magnus Lindkvist, sem er sænskur rithöfundur og „Trendspotting futurologist“. Hann skoðar með heimspekilegum hætti hvernig má takast á við allar þær nýju áskoranir sem verslunar- og þjónustufyrirtæki standa frammi fyrir.

Nánari dagskrá ráðstefnu birt síðar.

Hér má nálgast upplýsingar um Magnus Lindkvist

Mygla í húsnæði – líðan, heilsa og réttarstaða

Mygla í húsnæði – líðan, heilsa og réttarstaða

SVÞ í samvinnu við verkfræðistofuna Mannvit stóð nýlega fyrir fundi um myglu í húsnæði þar sem varpað var ljósi á hvaða áhrif þetta fyrirbæri hefur á líðan og heilsu fólks sem býr eða starfar í húsnæði þar sem mygla er eða grunur hefur komið upp um myglu. Á fundinum var einnig tekið fyrir það mikilvæga viðfangsefni, hvernig réttarstöðu aðila er háttað þegar slíkar aðstæður skapast í húsnæði. Frummælendur á fundinum voru þau María Ingibjörg Gunnbjörnsdóttir, lungna- og ofnæmislæknir á Landspítalanum, Kristján Guðlaugsson og Anna Dagbjört Ívarsdóttir, verkfræðingar hjá Mannviti og Othar Örn Petersen, lögmaður á Logos. Tilgangur fundarins var fyrst og fremst að varpa ljósi á þessi atriði og hvernig samspili þeirra væri háttað.

Það kom m.a. fram hjá Maríu Ingibjörgu að stórar faraldsfræðilegar rannsóknir sem gerðar hafa verið sýni fram á hærri tíðni astma og öndunarfærasjúkdómaeinkenna hjá þeim sem búa í rakaskemmdu húsnæði. Það vantaði hins vegar upp á að nægjanlegar rannsóknir væru til staðar til að sýna með óyggjandi hætti fram á bein orsakatengsl.

Alma Dagbjört fjallaði í erindi sínu um hina marga samverkandi þætti sem koma saman í vinnuumhverfi og benti á að innivist væri mjög margþætt hugtak sem fjalli m.a. um bygginguna sjálfa, loftgæði, hljóðvist og lýsingu.

Othar Örn fjallaði um réttarstöðu aðila út frá gallahugtakinu í lögum um fasteignakaup. Reifaði Othar nokkra dóma sem gengið hafa, þar sem reynt hefur á þetta álitaefni. Þar kom einkum fram að sönnunarbyrðin fyrir því að mygla hafi verið til staðar við afhendingu húsnæðis hvílir á kaupanda/leigjanda húsæðis. Þá kom einnig fram að dómstólar gera ríkar kröfu til þess að fyrir liggi matsgerð dómkvaddra matsmanna áður en mál koma fyrir dóm. Ekki er því nægjanlegt að hafa eingöngu sérfróða meðdómsmenn í dómi.

Það var markmið þeirra sem stóðu að fundinum að skýra og styrkja það ferli sem fer í gang þegar upp kemur grunur um myglu eða rakaskemmdir í húsnæði. Helstu hagsmunaðilar á þessu sviði hafa þegar lýst yfir vilja til þess að hefja slíka vinnu. Þar er stefnt að því að byggja á áralangri vinnu sem Þjóðverjar hafa lagt í. Vonandi hefst þessi vinna sem allra fyrst þannig að okkur takist að eyða þeirri óvissu sem uppi hefur verið undanfarin ár þegar þessi staða hefur komið upp í húsnæði.

Smáþing Litla Íslands 2018 – 1.febrúar

Smáþing Litla Íslands 2018 – 1.febrúar

Markaðsmál lítilla og meðalstórra fyrirtækja verða í kastljósinu á Smáþingi Litla Íslands sem fer fram á Hilton Reykjavík Nordica fimmtudaginn 1. febrúar kl. 15-16.30. Tölur um umfang og mikilvægi lítilla og meðalstórra fyrirtækja verða einnig birtar á þinginu auk þess sem bent verður á leiðir til að bæta starfsumhverfið.

Frumkvöðlar segja reynslusögur og fram fara umræður. Netagerð fer fram að loknum fundi með tónlist og tilheyrandi.
•Hvernig á að ná í nýja viðskiptavini og halda núverandi viðskiptavinum?
•Hvað er að gerast á markaðnum?
•Hvernig nærðu árangri með markaðsstarfi?
•Hvernig er hægt að nota samfélagsmiðla með nýjum hætti?
•Hvaða áhrif hafa áhrifavaldar?

Forsætisráðherra Íslands, Katrín Jakobsdóttir, setur þingið en dagskrá má nálgast hér að neðan.  Smáþingsstjóri er Guðný Helga Herbertsdóttir, framkvæmdastjóri stafrænnar þróunar hjá VÍS.

Litla Ísland er vettvangur þar sem lítil fyrirtæki vinna að stórum hagsmunamálum. Bakhjarlar Litla Íslands eru SAF, SVÞ, SI, SFF og SA. Kynning á þjónustu samtakanna verður fyrir og eftir Smáþing.

DAGSKRÁ SMÁÞINGS 2018

Setning
Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra

Stóra lausnin er smá!
Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins

Hvernig ná lítil og meðalstór fyrirtæki árangri með markaðsstarfi?
Guðmundur Arnar Guðmundsson, markaðsstjóri Íslandsbanka og stundakennari við HR

Rótgróið fyrirtæki í nýjum heimi
Guðrún Hafsteinsdóttir, markaðsstjóri Kjöríss og formaður SI.

Vald áhrifavalda og nýjar leiðir við notkun samfélagsmiðla
Hlynur Þór Árnason, sölu- og markaðssérfræðingur hjá Ghostlamp

Reynslusögur & umræður

Pink Iceland
Eva María Þórarinsdóttir Lange, stofnandi og eigandi

Einstök Ölgerð
Guðjón Guðmundsson, framkvæmdastjóri.

Omnom
Óskar Þórðarson, framkvæmdastjóri.

Eldum rétt
Hanný Inga Birschbach, þjónustustjóri

SKRÁNING

Ný löggjöf um greiðslumiðlun er handan við hornið

Ný löggjöf um greiðslumiðlun er handan við hornið

Áður óþekkt tækifæri fyrir verslunar- og þjónustufyrirtæki

Ný lög um greiðsluþjónustu munu taka gildi hér á landi innan skamms. Hér er um að ræða innleiðingu á s.k. Payment Service Directive 2 (PSD2) sem er Evróputilskipun um greiðsluþjónustu, sem er búin að vera í undirbúningi um árabil. Gildistaka þessarar tilskipunar er árangur af áralangri baráttu Evrópusamtaka verslunarinnar, EuroCommerce, gegn of háum þjónustugjöldum af greiðslumiðlun og of miklum samkeppnishindrunum á því sviði.

Fræðslufundur á vegum SVÞ um þetta málefni var haldinn 23. janúar s.l. þar sem frummælendur voru þeir Georg Lúðvíksson, forstjóri Meniga og Friðrik Þór Snorrason, forstjóri Reiknistofnu bankanna.

Eins og fram kom í máli þeirra tveggja hefur gildistaka þessara nýju laga grundvallarbreytingar í för með sér fyrir alla greiðslumiðlun. Samkeppni á þeim markaði mun aukast að mun með tilkomu nýrra þjónustuveitenda, sem munu veita hefðbundnum greiðslumiðlunarfyrirtækjum beina samkeppni. Meðal tækifæra sem hin nýja löggjöf mun færa verslunar- og þjónstufyrirtækjum er:

a. Rauntíma uppgjör;
b. Stórfelld lækkun á þóknunum vegna færslna;
c. Minni hætta á sviksemi.

Samtök verslunar og þjónustu hvetja aðildarfyrirtæki sín til að fylgast náið með þróun þessar mála, en þessi fræðslufundur var aðeins fyrsta kynning á málinu. Samtökin munu halda áfram að upplýsa félagsmenn eftir því sem tilefni gefst til en stefnt er að því að ný lög um greiðsluþjónustu taki gildi hér á landi í byrjun næsta árs.

Meðfylgjandi eru glærur frummælenda:

Glærur Georgs Lúðvíkssonar
Glærur Friðriks Þórs Snorrasonar

Menntadagur atvinnulífsins 2018 – 15. febrúar

Menntadagur atvinnulífsins 2018 – 15. febrúar

Menntadagur atvinnulífsins 2018 verður haldinn í Hörpu – Silfurbergi fimmtudaginn 15. febrúar kl. 8.30-12. Hvað verður um starfið þitt? er yfirskrift dagsins en hægt er að skrá þátttöku HÉR.

Dagurinn er samstarfsverkefni Samtaka ferðaþjónustunnar, Samorku, Samtaka fjármálafyrirtækja, Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtaka iðnaðarins, Samtaka verslunar og þjónustu og Samtaka atvinnulífsins.

Menntaverðlaun atvinnulífsins verða veitt í fimmta skiptið en Alcoa Fjarðaál og Keilir hlutu verðlaunin 2017.

Menntadagur atvinnulífsins 2018
Skráðu þig á Menntadag atvinnulífsins 2018 HÉR.