Hlutverk flutningasviðs SVÞ

Hagsmunagæsla, að gæta beinna og óbeinna hagsmuna vöruflutningagreinarinnar og þeirra fyrirtækja innan SVÞ sem þar starfa, gagnvart lagasetningu og mótun viðhorfa í samfélaginu.

Felur m.a. í sér að:

 • veita umsagnir um lagafrumvörp og reglugerðir
 • veita gagnrýni á gildandi lög og reglugerðir þar sem lagasetning hefur misfarist eða framkvæmd er ekki í takt við tilætlanir
 • vera þátttakandi og mótandi í almennri umræðu um starfsemi og umhverfi vöruflutningagreinarinnar með greinaskrifum og fundahöldum og hafa þannig áhrif á stjórnvöld.


Menntun og fræðsla um vöruflutningaþjónustu, að vinna að eflingu og aukningu þeirra menntunar og fræðslu sem í boði er um vöruflutningaþjónustu.

Felur m.a. í sér að:

 • vera í nánu sambandi við þær menntastofnanir sem bjóða nám á þessu sviði eða hefðu áhuga á að gera slíkt
 • flytja fyrirlestra um vöruflutningastarfsemi á námskeiðum ef óskað er eftir
 • ráðstefnuhald um vöruflutningastarfsemi og tengd mál
 • greinaskrif um vöruflutningastarfsemi og tengd mál


Samstarfsvettvangur fyrirtækja í flutningaþjónustu, að vera vettvangur fyrir faglegt samstarf og samvinnu þeirra fyrirtækja sem aðild eiga að flutningasviðinu.

Felur m.a. í sér að:

 • kanna hagkvæmni þess að f.t. sameinist um innkaup á vöru eða þjónustu
 • kanna hagkvæmni þess að f.t. sameinist um námskeiðahald á eigin vegum eða í samstarfi við aðra aðila
 • samvinnu við útgáfu staðlaðra þjónustuskilmála etc.
 • samvinnu um notkun rafrænnar tækni í samskiptum við viðskiptavini etc.


Upplýsingaöflun og greining, að skapa aðilum flutningasviðs verðmæti í formi öflunar og greiningu á hvers kyns upplýsingum um vöruflutningamarkaðinn.

Felur m.a. í sér að:

 • framkvæmd markaðsrannsókna á stærð og þróun vöruflutningamarkaðarins í heild og einstakra hluta hans og á hlutdeild aðildarfyrirtækja í þessum markaðshlutum
 • framkvæma greiningu á þróun á rekstarumhverfi vöruflutningamarkaðarins, tekjum hins opinbera af slíkri starfsemi og möguleika á hagræðingu með breytti löggjöf, bættum samgöngum o.fl.
 • framkvæma greiningar á vörustjórnunarkostnaði íslenskra fyrirtækja
 • þjónustu,d.