Rafræn kosning meðstjórnenda í stjórn SVÞ 2020 hefst sunnudaginn 1. mars nk. kl. 12:00 og stendur til kl 12:00 þann 10. mars n.k. Félagsaðilar fá senda tilkynningu við upphaf kosningar en í henni munu m.a. koma fram upplýsingar um hvernig atkvæði verða greidd.

Kosið er um þrjá meðstjórnendur til tveggja ára og einn til árs. Alls bárust átta framboð.

Hver félagsaðili fer með atkvæði í hlutfalli við greidd félagsgjöld ársins 2019. Hverjum heilum 1.000 krónum í greidd félagsgjöld fylgir eitt atkvæði. Tekið skal fram að enn er hægt að öðlast atkvæðisrétt með greiðslu vangoldinna félagsgjalda ársins 2019.

 

Í framboði til stjórnar SVÞ eru:

 

Elín Hjálmsdóttir
 • Facebook
 • Twitter
 • Gmail
 • LinkedIn
Elín Hjálmsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðssviðs Eimskips

Elín hefur gegnt stjórnunarstörfum hjá Eimskip frá árinu 2006, sem deildarstjóri og mannauðsstjóri en tók sæti í framkvæmdastjórn fyrirtækisins árið 2016. Hún hefur fjölbreytta reynslu á sviði stjórnunar og stefnumótunar, kjara- og fræðslumála auk víðtækrar þekkingar á þeim ólíku störfum sem stórt fyrirtæki í verslun og þjónustu á Íslandi hefur uppá að bjóða.

Elín er viðskiptafræðimenntuð frá Háskólanum í Reykjavík og lauk MBA prófi frá sama skóla árið 2005. Hún hefur setið í stjórn Eimskip Ísland ehf. frá árinu 2013, sat í stjórn Kortaþjónustunnar árið 2016 – 2017 og hefur setið í stjórn Samtaka verslunar og þjónustu (SVÞ) og í stjórn Samtaka atvinnulífsins (SA) frá árinu 2018.

Sem stjórnandi til margra ára innan flutningagreinarinnar tel ég mig búa að fjölbreyttri þekkingu og reynslu sem nýtist vel innan SVÞ. Á tímum örra breytinga er mér umhugað um þróun og samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja í verslun og þjónustu, að þeim sé búið hvetjandi rekstarumhverfi sem styrkir stöðu þeirra, ekki síst í alþjóðlegu samhengi. Samhliða því tel ég mjög mikilvægt að efla menntun og færni atvinnulífsins til að takast á við þær breytingar sem eiga sér nú stað og eru fyrirséðar eftir því sem 4.iðnbyltingin hefur meiri áhrif.

Ég vil áfram leggja mitt af mörkum til að efla samtökin, verslun og þjónustu í landinu til hagsbóta.

 • Facebook
 • Twitter
 • Gmail
 • LinkedIn

Elísabet Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Port ehf.

Ég heiti Elísabet Jónsdóttir og er fædd 1966. Í dag starfa ég sem framkvæmdastjóri Ports ehf en það er móðurfélag tveggja félaga sem eru undir minni stjórn, Löður ehf og Dælan ehf. Aðildarfélagið er Löður ehf og er mun meiri starfsemi þar en hjá Dælunni og tel ég nauðsynlegt að við séum hluti af SVÞ til að vera partur af þróun á sviði verslunar og þjónustu í heiminum.

Ég er með B.sc. í viðskiptafræði frá Háskólanum á Akureyri og MBA frá HÍ. Ég hef aðallega starfað á verslunar og þjónustu sviði:

DHL starfaði þar í 10 ár. Þjónustaði stór og smá fyrirtæki með heildarlausnir í flutningum bæði milli landa erlendis og í inn- og útflutningi frá Íslandi.

Forval heildverslun: starfaði þar sem aðstoðar framkvæmdastjóri.

Heildsölufyrirtæki með stærstu snyrtivörumerki í heimi sbr. Chanel, Burberry, Guerlain ofl.

N1: starfaði þar sem markaðssérfræðingur í teymisvinnu.

Zirkonia, stofnandi og annar eigandi af fyrirtæki með hátæknitækjabúnað fyrir húð / Dermatude

Löður, starfa þar sem framkvæmdastjóri.

Ég hef tekið Dale Carnegie námskeið ásamt því að leiða fyrsta námskeið þeirra sem var einungis fyrir konur.

Upplýsingar um áherslumál:

Ég hef mikinn áhuga á rekstri fyrirtækja bæði í verslun- og þjónustu, mér finnst nauðsynlegt að fylgjast með framþróun tæknimála og að geta tekið þátt í að fylgja þeim eftir og innleiða.

Að bæta almenn rekstrarskilyrði fyrirtækja, auka hagkvæmni og bæta árangur.

Ég tel að þetta sé vettvangur til að vinna að því þar sem öflugur þrýstihópur stendur saman að tillögum.

Hef áhuga á því að setja saman teymi í að þróa ný störf vegna mikilla tækniþróunnar í heiminum

Samhliða nýrri tækni skapast svigrúm til að þróa ný störf sem er spennandi vettvangur að takast á við.

Guðjón Sigurbjartsson
 • Facebook
 • Twitter
 • Gmail
 • LinkedIn

Guðjón Sigurbjartsson, framkvæmdastjóri HEI ehf.

Guðjón er framkvæmdastjóri HEI ehf. sem annast þjónustu og ráðgjöf varðandi heilbrigðisþjónustu erlendis svo sem tannlækningar í Búdapest og liðskiptiaðgerðir í Kaupmannahöfn. Áður rak Guðjón Tanni auglýsingavörur ásamt konu sinni Guðrúnu Barböru í um 20 ár. Þar á undan var Guðjón m.a. fjármálastjóri Rafmagnsveitu Reykjavíkur og þar áður yfirmaður fjármála og rekstrardeildar Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar.

„Ég er viðskiptafræðingur með áhuga á rekstri og þjóðfélagsmálum. Ég hef góða þekkingu á fyrirtækjarekstri bæði einka- og opinberum, landbúnaðarmálum og styð frekari þátttöku Íslands í Evrópusamstarfinu. Ég skrifa öðru hverju greinar í blöð oft með hagsmuni neytenda í huga.“

 

Guðmundur Arnar Guðmundsson
 • Facebook
 • Twitter
 • Gmail
 • LinkedIn
Guðmundur Arnar Guðmundsson, eigandi og framkvæmdastjóri Akademias stjórnendaskólans

Guðmundur Arnar Guðmundsson á og rekur Akademias stjórnendaskólann. Hann hefur starfað sem markaðsstjóri Íslandsbanka, Nova og WOW air ásamt því að sitja í framkvæmdastjórn fyrirtækjanna. Ennfremur var hann markaðsstjóri Icelandair í Bretlandi og vörumerkjastjóri Icelandair á Íslandi.

Guðmundur hefur í átta ár kennt markaðsfræði og vörumerkjastjórnun við Háskólann í Reykjavík ásamt því að vera reglulegur gestafyrirlesari í öllum háskólum landsins. Síðustu tíu ár hefur hann jafnframt kennt þúsundum starfsmanna í hundruðum fyrirtækja stafrænt markaðsstarf, stjórnu markaðsstarfs, þjónustustjórnun o.fl. Ennfremur hefur hann skrifað mikið um stjórnun, þjónustu- og markaðsmál og gaf út bókina Markaðssetning á netinu sem ruddi braut stafræns markaðsstarfs á Íslandi.

Guðmundur er hagfræðingur frá Acadia University í Kanada og með MBA frá Háskóla Íslands, auk þess að hafa sótt stjórnendanám, þ. á m. við Harvard Business School. Hann hefur verið formaður ÍMARK, mentor í Startup Reykjavík og Startup Tourism, dómari í Gullegginu og markaðsráðgjafi fyrir fjölda fyrirtækja, af öllum stærðum og í mörgum ólíkum atvinnugeirum. Nýlega sem dæmi fyrir flugfélagið Play, Eldum rétt og AVIS.

ÁHERSLA

Verslun og þjónusta eru að ganga í gegnum miklar breytingar sem skapa bæði ógnir og tækifæri. Það er afar mikilvægt að íslenskum fyrirtækjum sé hjálpað að fóta sig í gegnum þessar miklu breytingar og á sama tíma tryggja að viðskiptaumhverfið vinni með þeim en ekki á móti.

Ég trúi því reynslan mín, þekking og bakgrunnur geri það að verkum að ég geti lagt ríkulega til stjórnar SVÞ svo félagið megi ná ennþá meiri árangri fyrir sína félaga á komandi árum.

Gunnar Egill Sigurðsson
 • Facebook
 • Twitter
 • Gmail
 • LinkedIn
Gunnar Egill Sigurðsson, framkvæmdastjóri verslunarsviðs Samkaupa hf.

Gunnar Egill Sigurðsson er framkvæmdastjóri verslunarsviðs Samkaupa sem eiga og reka Nettó, Kjörbúðina, Krambúðina og Iceland. Gunnar hefur víðtæka stjórnarreynslu og hefur starfað á smásölumarkaði í 17 ár og situr í stjórn Háskólans á Bifröst.

Ég var kjörin í stjórn SVÞ árið 2018 og sækist nú eftir endurkjöri. Ég hef mikinn áhuga á að starfa áfram innan stjórnar SVÞ og beita mér fyrir fimm megin þáttum:

 • Auka veg og virðingu verslunar í þjóðfélaginu
 • Fylgja eftir nýrri námslínu í samstarfi við Verslunarskóla Íslands
 • Frekara afnám verndartolla til hagsbóta fyrir neytendur
 • Tækniframfarir í íslenskri verslun
 • Aukna umhverfisvitund í íslenskri verslun

 

Hörður Ellert Ólafsson, Koikoi ehf.

 • Facebook
 • Twitter
 • Gmail
 • LinkedIn
Hörður er framkvæmdastjóri Koikoi ehf. sem starfar með allt frá smáum rekstraraðilum til þeirra allra stærstu í verslunar- og þjónustu á landinu. Hörður hefur hef unnið í sölu og markaðsmálum í rúm 20 ár. Hörður er menntaður í frumkvöðlastarfi og fyrirtækjaþróun (Kaospilot) ásamt stafrænni markaðssetningu (HR). Hörður hefur starfað við ráðgjöf á Íslandi, í Skandinavíu og í Suður Afríku ásamt því komið á fót nokkrum fyrirtækjum, í auglýsinga- og markaðsmálum (Inhouse og Koikoi), veitingageiranum (Nostra veitingahús) og í upplýsingatækni (Syndis og Adversary).

„Í störfum mínum hef ég öðlast mikla og víðtæka alþjóðlega reynslu sem ég tel að geti nýst SVÞ afar vel. Ástæðan fyrir því að ég sæki um að vera í stjórn SVÞ er til þess að nýta reynslu mína og metnað fyrir því að stuðla að bættu rekstrarumhverfi fyrir smásöluverslanir á íslandi með tilkomu stafrænnar þróunar og nýjungum í tækni. Að tryggja að íslensk fyrirtæki hafi það rekstrar- og lagaumhverfi sem þörf er á til þess að standast strauminn af sívaxandi erlendri samkeppni. Ég vil efla þekkingu íslenskra aðila í markaðssetningu og netsölu og efla samkeppnishæfi þeirra bæði á innlendum markaði og á alþjóðavísu.“

 

Kjartan Örn Sigurðsson
 • Facebook
 • Twitter
 • Gmail
 • LinkedIn
Kjartan Örn Sigurðsson, Verslanagreining ehf.

Ég bý að reynslu af stjórnarsetu m.a. í Skeljungi hf, SVÞ og SA. Ég er menntaður stjórnmálafræðingur með MBA próf frá Háskóla Íslands og hef haldgóða reynslu af stjórnun og rekstri fyrirtækja á smásölumarkaði á Íslandi og í Bretlandi síðastliðinn aldarfjórðung. Samhliða stöfum mínum fyrir Verslanagreiningu er ég framkvæmdastjóri SRX ehf. Ég var áður forstjóri Egilsson hf., eigandi Kvosarinnar, framkvæmdastjóri hjá Strax í evrópu og markaðsstjóri hjá B&L.

Ég vil beita mér fyrir aukinni þekkingu, betri kaupmennsku og hagkvæmara rekstrarumhverfi. Verslun og þjónusta skipta hagkerfið miklu máli. Stór hluti heildarvinnuafls starfar í greininni þrátt fyrir að skortur sé á námsleiðum í boði handa þeim sem vilja mennta og/eða sérhæfa sig í greininni. Alþjóðleg samkeppni og internetið setja þrýsting á greinina til að fá meira út úr hverjum viðskiptavini. Til þess að stuðla að bættri rekstrarafkomu og vexti fyrirtækja er lykilatriði að vera meðvitað og stöðugt að bæta sig í aðgreinandi samkeppnisstöðu.

 

Sesselía Birgisdóttir
 • Facebook
 • Twitter
 • Gmail
 • LinkedIn
Sesselía Birgisdóttir, Framkvæmdastjóri þjónustu og markaða hjá Íslandspósti

Ég hef víðtæka reynslu af stjórnendastörfum bæði hér á landi og erlendis. Ég bjó í Svíþjóð í yfir 10 ár og stofnaði þar meðal annars leigumiðlunina Red Apple Apartments. Einnig starfaði ég sem forstöðumaður stafrænna miðla og markaðsmála hjá Advania í 4 ár. Ég hef tvær mastersgráður frá Lundarháskóla í Svíþjóð, í stjórnun mannauðs með áherslu á þekkingar- og breytingarstjórnun og alþjóða markaðssetning og vörumerkjastjórnun. Verkefni mín hafa síðustu ár að mestu leiti snúist um stafrænar umbreytingar og breytingastjórnun.

Ég hef mikinn áhuga á að starfa fyrir SVÞ og tel að reynsla mín af stafrænni þjónustuveitingu og breytingastjórnun muni koma sér vel í þeim áskorunum sem íslensk verslunar- og þjónustufyrirtæki standa frammi fyrir með breyttri kauphegðun neytenda og örum tækniframförum.

Íslensk verslun á mikið inni þegar kemur að nýtingu tæknilausna til þess að mæta nútímakröfum neytenda. Í samanburði við hin Norðurlöndin er netverslun á Íslandi töluvert minni en þar þekkist. Fjölmargir þættir spila þar hlutverk en sóknartækifærin eru næg.

Ég mun leggja mitt af mörkum til þess að markmið SVÞ um eflingu stafrænnar verslunar náist og veit að þekking mín og reynsla mun nýtast vel í þeim spennandi verkefnum sem framundan eru.