Rafræn kosning meðstjórnenda í stjórn SVÞ 2022 hefst mánudaginn 28. febrúar kl. 12:00 og stendur til kl 12:00 þann 15. mars nk. Félagsaðilar fá senda tilkynningu við upphaf kosningar en í henni munu m.a. koma fram upplýsingar um hvernig atkvæði verða greidd.

Kosið er um þrjá meðstjórnendur til tveggja ára og einn til árs. Alls bárust fimm framboð.

Hver félagsaðili fer með atkvæði í hlutfalli við greidd félagsgjöld ársins 2021. Hverjum heilum 1.000 krónum í greidd félagsgjöld fylgir eitt atkvæði. Tekið skal fram að enn er hægt að öðlast atkvæðisrétt með greiðslu vangoldinna félagsgjalda ársins 2021.

Í framboði til stjórnar SVÞ 2022 eru:

 

Edda Rut Björnsdóttir Framboð til stjórnar SVÞ 2022
 • Facebook
 • Twitter
 • Gmail
 • LinkedIn
Edda Rut Björnsdóttir,
Framkvæmdastjóri Mannauðs-og samskiptasviðis Eimskips

Edda hefur verið framkvæmdastjóri Mannauðs- og samskiptasviðs Eimskips síðan snemma árs 2020 en sviðinu tilheyra mannauðs-, markaðs-, samskipta- og sjálfbærnimál ásamt fjárfestatengslum og þjónustustefnu félagsins. Áður starfaði hún sem markaðs- og samskiptastjóri félagsins. Edda hefur yfir 20 ára fjölbreytta reynslu úr atvinnulífinu en hún starfaði í 8 ár í upplýsingatæknigeiranum sem sérfræðingur í verslunarlausnum. Þá starfaði hún hjá Íslandsbanka í ýmsum hlutverkum í rúm 12 ár, síðast sem forstöðumaður sölu og viðskiptastýringar á Fyrirtækja- og fjárfestasviði.

Edda situr í stjórn Eimskip Ísland ehf. og Advania á Íslandi. Hún er með BSc í viðskiptafræði með áherslu á tölvunarfræði frá Háskólanum í Reykjavík.

 

„Til að tryggja samkeppnishæfni fyrirtækja í þeim hröðu breytingum sem eru að eiga sér stað í alþjóðlegu atvinnulífi þarf að hafa ríka aðlögunarhæfni, huga vel að mannauði, fylgja örum tæknibreytingum og þróun í sjálfbærnimálum. Þá þarf rekstrarumhverfið að vera hvetjandi. Samtök verslunar og þjónustu eru afar mikilvægt afl til gæta hagsmuna fyrirtækja í þessum þáttum. Ég vil leggja mitt af mörkum og tel að tæknibakgrunnur minn, reynsla og þekking í mannauðs-, markaðs-, samskipta- og sjálfbærnimálum ásamt víðtækri reynslu í sölu og þjónustustýringu geti komið að góðum notum í stjórn SVÞ til að efla samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja.“ ~ Edda Rut Björnsdóttir

 

_____________________

Héðinn Gunnarsson, framboð til stjórnar SVÞ 2022
 • Facebook
 • Twitter
 • Gmail
 • LinkedIn

Héðinn Gunnarsson,

Forstöðumaður umbóta og þróunar hjá Póstinum

Starfsheiti: Forstöðumaður umbóta og þróunar hjá Póstinum
Menntun: Can ocon viðskiptafræði Háskóli Íslands.
Starfsreynsla: Samskip, Ísaco, TNT Hraðflutningar, Íslandspóstur.

Aðildarfyrirtæki: Íslandspóstur

Um Héðinn:
Héðinn Gunnarsson hefur starfað sem forstöðumaður umbóta og þróunar hjá Íslandspósti frá árinu 2019 og tekið þátt í umbreytingu félagsins frá þeim tíma.

Sérsvið Héðins liggur í rekstri fyrirtækja sem starfa á kvikum markaði og eru að ganga í gegnum umbreytingar. Héðinn hefur unnið við stjórnun fyrirtækja í yfir 25 ár, þar sem hans hans helsta áhersla hefur verið í flutningastarfsemi innlands og erlendis. Þar hefur reynt á mikla sérþekkingu og reynslu á íslenskum fyrirtækjamarkaði og auk samskipta við hið opinbera.

Íslensk samfélag í heild sinni og þá sérstaklega innlend fyrirtæki eru að ganga í gegnum miklar breytingar á umhverfi, sérstaklega vegna stafrænar þróunar og breytts landslags í verslun. Ég hygst nýta reynslu mína til þess að styðja við þá umgjörð sem breytingar á neysluháttum fela í sér og sem íslensk fyrirtæki standa frammi fyrir, en ég tel að kröfur neytenda til aukinnar sjálfbærni kalli á breytta nálgun. Sem stjórnandi til margra ára innan flutningageirans bý ég yfir þekkingu og reynslu sem mun nýtast vel innan SVÞ. Það er mikið verk að þróa umgjörð verslunar og þjónustu fram á veginn.

„Mér er annt um þróun og samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja, að til staðar sé hvetjandi rekstrarumhverfi og sterk staða, ekki síst í samhengi við alþjóðamarkaði.“ ~ Héðinn Gunnarsson

 

_____________________

 

Óskar Sigurðsson, framboð til stjórnar SVÞ 2022
 • Facebook
 • Twitter
 • Gmail
 • LinkedIn
Óskar Sigurðsson,
Viðskiptafræðingur, M.Sc., M.Acc. & Löggiltur verðbréfamiðlari  Accountant ehf.

Býr í Vogahverfi í Reykjavík og er 46 ára, stundar líkamsrækt, og hefur gaman af því að fara í göngur upp á fjöll með betri helmingnum.

Reynsla í atvinnulífinu:
Hefur rekið skrifstofuna Accountant ehf. síðan 2012 í 100% starfi og sinnt bókhaldi og annari vinnu fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki.
Master í alþjóðaviðskiptum frá Kaupmannahöfn, master í endurskoðun og reikningsskilum frá Háskóla Íslands, er löggiltur verðbréfamiðlari og kláraði B.Sc. í viðskiptfræði frá HÍ árið 2001.

Hefur verið í stjórnum húsfélaga og m.a. sinnt starfi formanns í nokkur ár.

Óskar vill leiða til aukinnar fræðslu og þekkingar til fyrirtækja á sviði:

 • Fjármála og bókhalds
 • Tækni
 • Markaðsmála
 • Umhverfismála

Baráttumál:
Ég vil leggja áherslu á baráttu lítilla og meðalstóra fyrirtækja í baráttunni við stór fyrirtækin og Ríkissjóðs í formi;
– bættra kjara er varða skatta- og styrkjamál
– hverskonar mismunun í viðskiptum
– að virkri samkeppni sé haldið uppi  ~ Óskar Sigurðsson

_____________________

 

Brynjúlfur Guðmundsson, framboð til stjórnar SVÞ 2022
 • Facebook
 • Twitter
 • Gmail
 • LinkedIn
Brynjúlfur Guðmundsson,
framkvæmdastjóri Artasan ehf.

Brynjúlfur Guðmundsson er framkvæmdastjóri Artasan ehf., sem er heildsala á lyfja- og heilsuvörumarkaði. Hann hefur starfað hjá fyrirtækinu allt frá árinu 2007. Fyrst sem sölu og markaðsstjóri og síðan sem framkvæmdastjóri frá árinu 2011. Þar áður vann hann sem ráðgjafi hjá Accenture í London í Bretlandi. Brynjúlfur er með MBA og B.Sc. gráður í Alþjóðamarkaðsfræði frá Háskóla Reykvíkur.

Brynjúlfur hefur stýrt Artasan ehf. í gegnum miklar breytingar og vöxt, ásamt því að sitja í framkvæmdastjórn Veritas, móðurfélags Artasan. Hann hefur því víðtæka reynslu í stjórnun og stefnumótun, atvinnurekstri og hagsmunabaráttu á sviði viðskipta almennt.

Frá árinu 2015 hefur hann verið virkur í starfi SVÞ, sem formaður lausasölulyfjahóps SVÞ, og barist fyrir auknu frelsi í sölu og markaðssetningu lausasölulyfja og einföldun á regluverki er varðar dreifingu og sölu lyfja almenntá Íslandi.

„Ég trúi því að íslensk fyrirtæki eigi að njóta álíka laga- og rekstrarumhverfis og er í þeim löndum sem við berum okkur yfirleitt saman við. Erlend samkeppni er stöðugt að aukast og því vil ég standa vörð um íslenska verslun og gera rekstrarumhverfi innlendra fyrirtækja hagkvæmara, m.a. með því að ýta úr vegi óþarfa hindrunum, sem auka kostnað sem lendir alltaf að lokum á neytendum. Einnig þarf að huga að framþróun tæknimála og reyna að sjá fyrir hvaða áhrif sífelld ný tækniþróun muni hafa á getu fyrirtækja við að innleiða nýjar tæknilausnir, og að starfsfólk hafi aðgang að nauðsynlegri símenntun til að geta orðið þátttakendur í samfélagi og viðskiptaumhverfi morgundagsins.

Ég hef mikla reynslu og þekkingu á lyfjamarkaðnum, heildsölustarfsemi og sölu og markaðsmálum, sem ég tel að geti nýst SVÞ. Ég býð því fram krafta mína í stjórn samtakanna.“ ~ Brynjúlfur Guðmundsson.

 

_____________________

 

Gunnar Egill Sigurðsson, framboð til stjórnar SVÞ 2022
 • Facebook
 • Twitter
 • Gmail
 • LinkedIn
Gunnar Egill Sigurðsson
Framkvæmdastjóri verslunarsviðs Samkaupa hf.

Gunnar Egill Sigurðsson er framkvæmdastjóri verslunarsviðs Samkaupa sem eiga og reka Nettó, Kjörbúðina, Krambúðina og Iceland. Gunnar hefur víðtæka stjórnarreynslu og hefur starfað á smásölumarkaði í 19 ár og situr í stjórn Háskólans á Bifröst.
Gunnar Egill var kjörin í stjórn SVÞ árið 2018 og sækist nú eftir endurkjöri í annað sinn.

„Ég hef mikinn áhuga á að starfa áfram innan stjórnar SVÞ og beita mér fyrir fimm megin þáttum:

· Auka veg og virðingu verslunar í þjóðfélaginu

· Fylgja eftir nýrri námslínu í samstarfi við Verslunarskóla Íslands

· Frekara afnám verndartolla til hagsbóta fyrir neytendur

· Tækniframfarir í íslenskri verslun

· Aukna umhverfisvitund í íslenskri verslun“ ~ Gunnar Egill Sigurðsson