Vaxandi velmegun og aukinn fjöldi ferðamanna hafa afar jákvæð áhrif á verslun um þessar mundir. Mikill vöxtur hefur verið í sölu verslana með mat og drykkjarvöru það sem af er ári. Samkvæmt smásöluvísitölu Rannsóknaseturs verslunarinnar fyrir júlímánuð  sl. jókst veltan í dagvöruverslun um 8,6% frá sama mánuði í fyrra, sem er mikið í þessari tegund verslunar þar sem sveiflur eru alla jafna litlar. Erlendir ferðamenn sem hingað koma verja stærstum hluta þess sem þeir kaupa í verslunum í matvöruverslun. Þá telja verslunarmenn að vaxandi kaupmáttur almennings skili sér meðal annars í auknum matarinnkaupum. Sömu þróun má sjá í sölu áfengisverslana, þar sem aukning á veltu á milli ára var 17%.

Þá er athyglisvert að sala á húsgögnum var rúmlega þriðjungi meiri í júlí síðastliðnum en í júlí í fyrra. Þetta er langmesti vöxtur í húsgagnasölu það sem af er ári, þegar borin er saman velta sambærilegra mánaða milli ára. Júlí er venjulega ekki mjög veltumikill mánuður hjá húsgagnaverslunum, en nú bregður öðruvísi við.

Þegar bornar eru saman veltutölur í raf-, síma- og tölvuverslunum koma í ljós töluvert mismunandi sveiflur milli vörutegunda. Á meðan sala snjallsíma jókst í síðast mánuði um 16% frá sama mánuði í fyrra, dróst saman sala á tölvum um 18,5% á sama tímabili. Líklega myndu þó einhverjir telja snjallsíma vera tölvur og því um að ræða sölu á sömu tækjum en í mismunandi mynd.  Þá var í mánuðinum mun meiri veltuaukning í sölu á stórum raftækjum til heimilisnota en hinum minni.
Ein undantekning er á hinni auknu veltu í íslenskri verslun í júlí; sem er fata- og skóverslun. En velta í þessum vöruflokkum var minni í ár en í fyrra. Verð á júlíútsölum á fötum í ár var 6,6% lægra en í sama mánuði í fyrra og 0,6% lækkun var á verði á skóm.  Samdráttur í fatasölu nam 3,3% og 3,1 minni sala var í skóverslun.

Veltuvísitala eftir vöruflokkum
Velta í dagvöruverslun jókst um 8,6% á breytilegu verðlagi í júlí miðað við sama mánuð í fyrra og jókst um 7,2% á föstu verðlagi. Leiðrétt fyrir vikudaga- og árstíðabundnum þáttum jókst velta dagvöruverslana í júlí um 7,5% frá sama mánuði í fyrra. Verð á dagvöru hækkaði um 1,3% á síðastliðnum 12 mánuðum og var í júlí 0,5% hærra en í mánuðinum á undan.

Sala áfengis jókst um 17% á breytilegu verðlagi í júlí miðað við sama mánuð í fyrra og jókst um 16% á föstu verðlagi. Leiðrétt fyrir vikudaga- og árstíðabundnum þáttum jókst velta áfengisverslana í júlí um 19,3% frá sama mánuði í fyrra. Verð á áfengi var 0,9% hærra í júlí síðastliðnum og 0,1% hærra en í mánuðinum á undan.

Fataverslun dróst saman um 3,3% í júlí miðað við sama mánuð í fyrra á breytilegu verðlagi og jókst um 3,6% á milli ára á föstu verðlagi. Verð á fötum var 6,6% lægra í júlí síðastliðnum en í sama mánuði í fyrra.
Velta skóverslunar minnkaði um 3,1% í júlí á breytilegu verðlagi og minnkaði um 2,5% á föstu verðlagi miðað við sama mánuð í fyrra. Leiðrétt fyrir árstíðabundnum þáttum minnkaði skósala um -3,8% frá sama mánuði í fyrra á föstu verðlagi. Verð á skóm lækkaði í júlí um 0,6% frá júlí í fyrra.

Velta húsgagnaverslana var 34,7% meiri í júlí en í sama mánuð í fyrra á breytilegu verðlagi og jókst um 34,1% á föstu verðlagi. Velta sérverslana með rúm jókst um 58,3% frá því í fyrra á breytilegu verðlagi. Velta sérverslana með skrifstofuhúsgögn jókst um 59,7% á breytilegu verðlagi. Verð á húsgögnum hefur hækkað um 0,4% á síðustu 12 mánuðum.
Verslun með byggingavörur jókst í júlí um 4,6% í júlí á breytilegu verðlagi og jókst um 4% á föstu verðlagi. Verð á byggingavöru er 0,6% hærra en fyrir tólf mánuðum síðan.

Velta í sölu á tölvum minnkaði í júlí um 18,5% á breytilegu verðlagi miðað við sama mánuð í fyrra og farsímasala jókst um 16%. Sala minni raftækja, svokallaðra brúnvara, jókst um 6,2% á breytilegu verðlagi en sala stærri raftækja, svokallaðra hvítvara, jókst um 9,4% á milli ára.

Nánari upplýsingar veitir Árni Sverrir Hafsteinsson arni@bifrost.is og í síma 868-4341

Fréttatilkynningin frá RSV.