Sóttvarnalæknir og almannavarnadeild hvetja starfsmenn fyrirtækja og stofnana til þess að gæta ítrustu sóttvarna næstu daga. Hvatt er til þess að fyrirtæki og stofnanir skipti upp rýmum, starfsmönnum sem geta sinni fjarvinnu geri það og að sameiginleg rými séu hreinsuð oft og vel. Mikilvægast af öllu eru þó einstaklingsbundnar sóttvarnir. Það er að þvo hendur oft, sótthreinsa og tryggja að minnsta kosti eins metra fjarlægð.

Mikil reynsla hefur skapast hjá fyrirtækjum og stofnunum síðustu mánuði þegar staða sem þessi hefur komið upp og þekkingin er svo sannarlega til staðar.

Á vef landlæknis eru leiðbeiningar um hvernig haga ber sóttvörnum við þessar aðstæður:

Leiðbeiningar um rými utanhúss og innandyra vegna COVID-19:
file:///C:/Users/jkj01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F4ZGC7EH/Lei%C3%B0beiningar%20um%20s%C3%B3ttvarnah%C3%B3lf%2006.08.2020%20GA.pdf

Skynsamleg notkun almennings á einnota hönskum og grímum:
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item40393/Hanskar%20og%20gr%C3%ADmur_veggspjald_18.09.2020.pdf

Sýkingavarnir og þrif:
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item43086/COVID-19%20s%C3%BDkingavarnir%20og%20%C3%BErif%2015.september2020.pdf

Stofnanir og fyrirtæki sem sinna ómissandi innviðastarfsemi:
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item41758/Lei%C3%B0beiningar%20til%20stofnana%20og%20fyrirt%C3%A6kja%20sem%20sinna%20%C3%B3missandi%20starfsemi%2022.07.2020.pdf

Á Covid.is er að finna kynningarefni sem fyrirtæki og stofnanir geta nýtt.
https://www.covid.is/kynningarefni