Stjórn SSSK var þannig skipuð á starfsárinu:

Sara Dögg Svanhildardóttirformaður

Þórdís Jóna Sigurðardóttirvaraformaður

Meðstjórnendur voru:

Jón Örn Valsson

Sigríður Stephensen

Gísli Guðmundsson

Varamenn voru:

Berglind Grétarsdóttir 

Alma Guðmundsdóttir

 

Tæpt verður á því helsta í starfsemi samtakanna hér á eftir:

 

Kjaramál 

Samningar leik– og grunnskólakennara voru lausir en samningar ekki náðst. 

Samskipti við opinbera aðila 

Hagsmunagæsla fyrir SSSK snýr mikið  samskiptum og samvinnu við ríki og sveitarfélögKomu mörg álitamál til umfjöllunar á starfsárinu. 

Unnið hefur verið  því allt starfsárið   fram skýringum á forsendum hagstofutöluforsendu útreikninga á framlagi til grunnskólannaFundur í menntamálaráðuneytinu ásamt erindi til ráðherra um rýni á forsendu hefur ekki skilað árangri enn.  

Samráðsnefnd leik– og grunnskóla 

SSSK eiga einn aðalfulltrúa og einn til vara í samráðsnefnd leik– og grunnskóla á vegum mennta– og menningarmálaráðuneytisHlutverk nefndarinnar er  vera umræðu– og samstarfsvettvangur aðila um ýmis fagleg málefni leikskóla og grunnskólaFyrirkomulag fundanna er yfirleitt þannig  ráðherra menntamála situr fundinn  hluta og síðan taka fulltrúar umræðu um þau fjölbreyttu mál sem eru til kynningar og umræðu í nefndinni hverju sinni.  

Alþjóðlegt samstarf 

SSSK eru aðili  The European Council of National Associations of Independent Schools, ECNAIS, www.ecnais.orgHaldnar eru tvær ráðstefnur á vegum samtakanna ár hvertvor og haustEru þessar ráðstefnur mjög vel sóttar af fulltrúum sjálfstæðra skóla víðsvegar  úr heiminum og er mikill stuðningur af þessu samstarfiFormaður ásamt fulltrúa stjórnar sóttu árlega ráðstefnu í Madrid á haustmaánuðum þar sem viðfangsefnið var tækni í skólastarfi.  

Félagsstarf SSSK 

Öflugt félagsstarf er einkennandi í starfi samtakanna þar sem stefnt er  því  upplýsafræða og skemmta félagsmönnum bæði á leik– og grunnskólastigi. 

Aðalfundur SSSK 2019 

Aðalfundur SSSK var haldinn 2maí sl. í Húsi atvinnulífsins. Sara Dögg Svanhildardóttir frá Arnarskóla var endurkjörin formaður og varaformaður var kjörin Þórdís Jóna Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Hjallastefnunnar ehf. Í lok fundar ávarpaði Ólafur Stefánsson handboltakempa með meiru aðalfundargesti. 

Dagur skólastjórans er fastur viðburður í starfi samtakanna og var  þessu sinni fagnað í lok október venju var blandað saman leik og starfi og Ísaksskóli heimsóttur. 

Félagsfundir. Á hverju starfsári er fundað með fulltrúum frá Skóla– og frístundasviði Reykjavíkurborgar þar sem rekstrartengd mál eru tekin fyrir. 

Félagsfundur vegna kjaramála  Kristín Þóra frá kjarasviði SA var gestur á vel sóttum félagsfundi og fór yfir samningaferlið og aðkomu SA  samningsgerð fyrir SSSK. 

Ráðstefna SSSK 2019. SSSK blésu til sinnar árlegu ráðstefnu 1. mars sl. undir yfirskriftinni Líður öllum vel?“.  Ráðstefnan var haldin í Hörpunni með þátttöku ríflega 200 mannsErlendur gestur ráðstefnunnar var Sören Tonnesen skrifstofustjóri samtaka sjálfstæðra skóla í Danmörku.