Frá námskeiði um skattamál

Miðvikudaginn 25. janúar sl. bauð SVÞ félagsmönnum á námskeið um skattamál í samvinnu við KPMG ehf. Þau Steingrímur Sigfússon og Guðrún Björg Bragadóttir frá Skatta- og lögfræðisviði KPMG ehf. tóku m.a. fyrir eftirtalin atriði á námskeiðinu: Tekjuskráning, frádráttarbær kostnaður, ófrádráttarbæra kostnaður, launakostnaður og hlunnindi, verktakar vs. launamenn, reglur um dagpeninga, helstu reglur um virðisaukaskatt og hvað ber að varast og afdráttarskatta vegna keyptrar erlendrar þjónustu.

Námskeiðið var vel sótt og mikið um spurningar.

Hér má nálgast glærur frá námskeiðinu.

 

Menntadagur atvinnulífsins 2017

NÝJASTA MÁLTÆKNI & VÍSINDI
Menntadagur atvinnulífsins 2017 verður haldinn fimmtudaginn 2. febrúar  á Hilton Reykjavík Nordica. Dagskrá og skráning hér að neðan.

DAGSKRÁ KL. 8.30-10.15

Íslensk máltækni og atvinnulífið
Björgólfur Jóhannsson, formaður Samtaka atvinnulífsins.

Ávarp menntamálaráðherra
Kristján Þór Júlíusson.

Íslenska í stafrænum heimi
Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor við Háskóla Íslands.

Áhrif máltækni á rekstur og þjónustu fyrirtækja
Birna Ósk Einarsdóttir, framkvæmdastjóri sölu og þjónustu hjá Símanum.

Á íslensku má alltaf finna svar
Þórarinn Eldjárn, rithöfundur og skáld.

Að tala íslensku við tölvur
Jón Guðnason, lektor við Háskólann í Reykjavík.

Málið og atvinnulífið
Guðfinna S. Bjarnadóttir

Menntaverðlaun atvinnulífsins 2017
Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, afhendir Menntaverðlaun atvinnulífsins.
Menntafyrirtæki ársins 2017 verður valið ásamt Menntasprota ársins.

menntaverdlaun-2017-haus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Að lokinni sameiginlegri dagskrá verður boðið upp á kaffi og með því. Fræðslusjóðir og fræðsluaðilar kynna sig á Menntatorgi.

Eftir kaffihlé verður boðið upp á þrjár áhugaverðar málstofur.

MÁLSTOFUR KL. 10.45-12.15

HÆFNI, FRÆÐSLA OG ARÐSEMI Í FERÐAÞJÓNUSTU

Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar.
David Allen, framkvæmdastjóri Fólks í fyrirrúmi (e. People 1st), Skotlandi.
María Guðmundsdóttir, fræðslustjóri Samtaka ferðaþjónustunnar.
Pallborðsumræður þar sem þátt taka Óskar Jósefsson, framkvæmdastjóri Stjórnstöðvar ferðamála, Ásberg Jónsson, stjórnarformaður og stofnandi Nordic Visitor, Erla Ósk Ásgeirsdóttir, forstöðumaður starfsmanna -og gæðasviðs Icelandair hótela og Sigríður Margrét Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Landsnámssetursins í Borgarnesi.
Fundarstjóri er Óskar Finnsson, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Íslandshótela.
Þetta er í fjórða skipti sem menntadagur atvinnulfsins er haldinn en hann er samstarfsverkefni Samorku, Samtaka ferðaþjónustunnar, Samtaka fjármálafyrirtækja, Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtaka iðnaðarins, Samtaka verslunar og þjónustu og Samtaka atvinnulífsins.

Allir eru velkomnir en nauðsynlegt er að skrá þátttöku hér að neðan.

FAGHÁSKÓLINN

Jakobína Hólmfríður Árnadóttir, ráðgjafi hjá Capacent.
Runólfur Ágústsson, ráðgjafi mennta og menningarmálaráðuneytis.
Sólveig Lilja Snæbjörnsdóttir, fagstjóri starfsmenntamála VR.
Pallborðsumræður. Auk frummælenda taka þátt Jón B. Stefánsson skólameistari Tækniskólans, Halldór Benjamín Þorbergsson framkvæmdastjóri SA og Halldór Grönvold aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ.
Fundarstjóri er Pétur Reimarsson forstöðumaður hjá SA

TÆKNIÞRÓUN OG BREYTTAR ÁHERSLUR Í MENNTAMÁLUM

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, námssálfræðingur hjá Tröppu.
Ingvi Hrannar Ómarsson, Grunnskólum Skagafjarðar.
Ingvi Ásgeirsson og Trausti Björn Ríkharðsson hjá BL.
Katrín Júlíusdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja.
Sólrún Kristjánsdóttir, starfsmannastjóri Orkuveitu Reykjavíkur.
Pallborðsumræður. Auk frummælenda taka þátt Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi og Haukur Harðarson, sérfræðingur hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins.
Fundarstjóri er Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Samtaka iðnaðarins.

Skráning á vef SA.

 

Anna Felländer verður aðalræðumaður á ársfundi SVÞ 2017

Anna Felländer sem er einn helsti sérfræðingur Svíþjóðar um áhrif stafrænnar tækni verður aðalræðumaður ársfundar SVÞ 23. mars 2017.  Anna hefur mikið rannsakað áhrif stafrænu byltingarinnar, m.a. hvaða áhrif hún mun hafa á verslun og þjónustu. Hún er ráðgjafi sænsku ríkisstjórnarinnar á sviði stafrænnar tækni og hefur veitt fjölda stofnana og nýsköpunarfyrirtækja ráðgjöf á þessu sviði.

Anna er leiðandi sérfræðingur á þessu sviði í Svíþjóð og þótt víðar væri leitar. Anna hefur gegnt ýmsum ábyrgðarstörfum, hún var m.a. aðalhagfræðingur Swedbank, þjóðhagfræðingur hjá sænska fjármálaráðuneytinu og yfirmaður fjármálagreiningar hjá áhættustýringardeild skrifstofu forsætisráðherra.

„Það er mikill fengur að því að fá Önnu Felländer til að flytja erindi á aðalfundi SVÞ. Stafræna byltingin hefur víðtæk áhrif á verslun og þjónustu. Breytt neysluhegðun aldamótakynslóðarinnar felur í sér ögrandi verkefni fyrir alla sem starfa við verslun og þjónustu og verður fróðlegt að heyra einn helsta sérfræðing nútímans á því sviði miðla af reynslu sinni og þekkingu.“ Segir Andrés Magnússon framkvæmdastjóri SVÞ um áhrif stafrænnar tækni á verslun og þjónustu.

Viðtal við Önnu Felländer þegar hún var aðalhagfræðingur Swedbank.

Frá félagsfundi um öryggismál

Þriðjudaginn 17. janúar sl. var haldinn félagsfundur á vegum SVÞ um öryggismál þar sem til umfjöllunar voru ýmis álitamál hvað varðar þjófnað úr verslunum. Á fundinum héldu Sigríður Björk Guðjónsdóttir, lögreglustjóri og Rannveig Þórisdóttir, deildarstjóri upplýsinga- og áætlunardeildar Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu erindi.

Í erindi sínu fór Sigríður Björk Guðjónsdóttir m.a. yfir þær breytingar sem gerðar hafa verið á innra skipulagi embættisins og helstu áherslur þess í samræmi við t.a.m. löggæsluáætlun. Fram kom í máli hennar að embættið leggur ríka áherslu að sinna skyldum sínum sem þjónustustofnun og fagnaði því öllum tillögum og ábendingum frá fyrirtækjum um hvað megi betur fara í starfsemi þess. Loks taldi Sigríður mikilvægt að láta framkvæma þjónustukönnun hjá fyrirtækjum hvað varðar starfsemi embættisins.

Í erindi sínu fór Rannveig Þórisdóttir yfir ýmsa tölfræði hvað varðar þjófnað úr verslunum og önnur sambærileg brot. Meðal þess sem fram kom í máli hennar þá hefur um 60% tilkynntra mála til embættisins verið lokið með ákærumeðferð eða sátt/sekt. Þá lagði hún sérstaka áherslu á að fjalla um tiltekna tegund fjársvika (e. social engineering) þar sem aðilar eru blekktir til að greiða fyrir vörur eða þjónustu sem ekki er afhent. Þessi tegund brota hefur farið vaxandi undanfarin ár og mikilvægt er að vekja athygli fyrirtækja sem og almenning á þessari hættu.

Í lokin sátu fulltrúar embættisins fyrir svörum og fóru fram jákvæðar umræður um þessi álitamál, hvað embættið hefur gert til að stemma stigu við þjófnaði og hvað mætti betur fara. Af þeim umræðum mátti ráða að margt hafi breyst til batnaðar og þá var ákveðið í lok fundarins að koma á samvinnu fyrirtækja innan SVÞ og embættisins enda ljóst að þekking innan fyrirtækjanna getur nýst við störf embættisins.

Meðfylgjandi er til upplýsingar kynning Rannveigar Þórisdóttur á fundinum.

Erlend kortavelta 232 milljarðar 2016

Í frétt frá Rannsóknasetri verslunarinnar segir að í desember hafi erlend greiðslukortavelta numið 14,9 milljörðum króna samanborið við 9,4 milljarða í desember 2015. Um er að ræða ríflega 58% aukningu frá sama mánuði árið áður. Allt árið 2016 greiddu erlendir ferðamenn 232 milljarða hérlendis með kortum sínum, meira en helmingi meira en árið 2015 þegar greiðslukortaveltan var 154,4 milljarðar. Nærri lætur að erlend greiðslukortavelta hafi verið fjórðungur heildarveltu greiðslukorta hérlendis árið 2016 en öll velta greiðslukorta á Íslandi á árinu 2016 nam 1.006 milljörðum. Af þeirri upphæð var velta innlendra korta 773 milljarðar og velta erlendra korta 232 milljarðar eins og áður sagði.

Líkt og undanfarna mánuði var vöxtur í öllum útgjaldaliðum á milli ára. Mest jókst greiðslukortavelta farþegaflutninga með flugi í desember, um 155,5% frá desember 2015 en velta flokksins nam 3,3 milljörðum í desember síðastliðnum. Hluti greiðslukortaveltu flokksins er tilkominn vegna starfsemi innlendra flugfélaga á erlendri grundu. Sem dæmi um mikinn vöxt í kortaveltu flugfélaga var nam greiðslukortavelta flokksins um 700 milljónum í desember 2014 samanborið við 3,3 milljarða í desember síðastliðnum og hefur því fjórfaldast á tveimur árum.

Greiðslukortavelta gististaða jókst í desember um 61,3% frá fyrra ári og greiddu erlendir ferðamenn 2,6 milljarða fyrir gistingu í mánuðinum samanborið við 1,6 milljarð í desember árið 2015. Kortavelta í flokknum ýmis ferðaþjónusta, sem meðal annars inniheldur starfsemi ferðaskrifstofa og ýmsar skipulagðar ferðir ferðaþjónustufyrirtækja nam 2,2 milljörðum í desember síðastliðnum og jókst um 46,4% frá sama mánuði árið áður.

Um 1,5 milljarðar fóru um posa veitingastaða í desember eða 49,5% meira en í desember í 2015. Þá jókst velta bílaleiga um 69,1% frá desember í fyrra en greiðslukortavelta bílaleiga nam 794 milljónum í desember síðastliðnum samanborið við 469 milljarða í sama mánuði árið áður.

Greiðslukortavelta í verslun nam tveimur milljörðum í desember og jókst um 25% frá fyrra ári. Líkt og undanfarna mánuði var vöxturinn mestur í flokkum óvaranlegrar neysluvöru líkt og dagvöru 50,5% og tollfrjálsri verslun 52,8% en minni í fataverslun, 13,1% og annarri verslun 1,2%.

Í desember komu 124.780 ferðamenn til landsins um Leifsstöð samkvæmt talningu Ferðamálastofu, 76% fleiri en í sama mánuði í fyrra. Alls komu 1.767.726 ferðamenn um Leifsstöð á árinu, 40% fleiri en árið 2015.

Kortavelta eftir þjóðernum
Ef miðað er við fjölda erlendra ferðamanna um Keflavíkurflugvöll greiddi hver þeirra að jafnaði með  greiðslukorti sínu fyrir 119 þús. kr. í desember, eða um 6% meira en í nóvember. Það er um 3,6% hærri upphæð en í sama mánuði í fyrra.Kortavelta pr. ferðamann 12 2016

Ferðamenn frá Sviss greiddu að jafnaði hæstar fjárhæðir með greiðslukortum sínum í desember eða 313 þús. kr. á hvern ferðamann. Norðmenn eru í öðru sæti með 256 þús. kr. á hvern ferðamann. Bandaríkjamenn og Danir koma þar næst með 187 þús. kr. á mann.

Velta eftir þjóðernum ræðst meðal annars af því hversu löng dvölin hér á landi er og hvort greitt hafi verið fyrir ferðina áður en komið er til landsins auk þess sem mismunandi er í hve miklum mæli ferðamenn greiða með greiðslukortum. Þá þarf að hafa í huga að tölur um fjölda ferðamanna um Keflavíkurflugvöll ná ekki til allra þeirra sem koma til landsins.
Í því talnaefni sem Rannsóknasetur verslunarinnar hefur yfir að ráða er nánar hægt að greina kortaveltu erlendra ferðamanna eftir útgjaldaliðum og þjóðerni.

Um kortaveltu ferðamanna
Rannsóknasetur verslunarinnar birtir mánaðarlega tölur um greiðslukortaveltu ferðamanna sundurliðaða eftir útgjaldaliðum og útgáfulandi korta. Gögnunum er enn fremur skipt eftir því hvort um er að ræða erlend eða innlend greiðslukort. Gögnin innihalda færslur bæði debet- og kreditkorta. Birtar eru upphæðir í íslenskum krónum ásamt hlutfallsbreytingum frá fyrri mánuði og sama mánuði fyrra árs.

Gögnin eru fengin frá innlendum færsluhirðingaraðilum, sundurliðuð eftir svonefndum MCC kóðum. MCC kóðarnir eru aftur greindir í flokka eftir því hvernig þeir eru taldir tengjast mismunandi greinum ferðaþjónustu. Gögnin lýsa kortaveltu eftir kauptímabilum (almanaksmánuðum) en ekki eftir uppgjörstímabilum.

Nánari upplýsingar veitir Árni Sverrir Hafsteinsson, arni@bifrost.is eða í síma 868-4341.

Fréttatilkynning RSV.

Menntadagur atvinnulífsins 2017

NÝJASTA MÁLTÆKNI & VÍSINDI

Menntadagur atvinnulífsins 2017 verður haldinn fimmtudaginn 2. febrúar  á Hilton Reykjavík Nordica. Dagskrá og skráning hér að neðan.

DAGSKRÁ KL. 8.30-10.15

Íslensk máltækni og atvinnulífið
Björgólfur Jóhannsson, formaður Samtaka atvinnulífsins.

Ávarp menntamálaráðherra
Kristján Þór Júlíusson.

Íslenska í stafrænum heimi
Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor við Háskóla Íslands.

Áhrif máltækni á rekstur og þjónustu fyrirtækja
Birna Ósk Einarsdóttir, framkvæmdastjóri sölu og þjónustu hjá Símanum.
Á íslensku má alltaf finna svar
Þórarinn Eldjárn, rithöfundur og skáld.

Að tala íslensku við tölvur
Jón Guðnason, lektor við Háskólann í Reykjavík.
Málið og atvinnulífið
Guðfinna S. Bjarnadóttir

Menntaverðlaun atvinnulífsins 2017
Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, afhendir Menntaverðlaun atvinnulífsins.
Menntafyrirtæki ársins 2017 verður valið ásamt Menntasprota ársins.
menntaverdlaun-2017-haus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Að lokinni sameiginlegri dagskrá og kaffihléi verður boðið upp á þrjár áhugaverðar málstofur.

MÁLSTOFUR KL. 10.45-12.15

FAGHÁSKÓLINN
•Jakobína Hólmfríður Árnadóttir, ráðgjafi hjá Capacent.
•Runólfur Ágústsson, ráðgjafi mennta og menningarmálaráðuneytis.
•Sólveig Lilja Snæbjörnsdóttir, fagstjóri starfsmenntamála VR.
•Pallborðsumræður. Auk frummælenda taka þátt Jón B. Stefánsson skólameistari Tækniskólans, Halldór Benjamín Þorbergsson framkvæmdastjóri SA og Halldór Grönvold aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ.
•Fundarstjóri er Pétur Reimarsson forstöðumaður hjá SA

TÆKNIÞRÓUN OG BREYTTAR ÁHERSLUR Í MENNTAMÁLUM
•Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, námssálfræðingur hjá Tröppu.
•Ingvi Hrannar Ómarsson, Grunnskólum Skagafjarðar.
•Ingvi Ásgeirsson og Trausti Björn Ríkharðsson hjá BL.
•Katrín Júlíusdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja.
•Sólrún Kristjánsdóttir, starfsmannastjóri Orkuveitu Reykjavíkur.
•Pallborðsumræður. Auk frummælenda taka þátt Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi og Haukur Harðarson, sérfræðingur hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins.
•Fundarstjóri er Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Samtaka iðnaðarins.

HÆFNI, FRÆÐSLA OG ARÐSEMI Í FERÐAÞJÓNUSTU
•Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar.
•David Allen, framkvæmdastjóri Fólks í fyrirrúmi (e. People 1st), Skotlandi.
•María Guðmundsdóttir, fræðslustjóri Samtaka ferðaþjónustunnar.
•Pallborðsumræður þar sem þátt taka Óskar Jósefsson, framkvæmdastjóri Stjórnstöðvar ferðamála, Ásberg Jónsson, framkvæmdastjóri Nordic Visitor, Erla Ósk Ásgeirsdóttir, forstöðumaður starfsmanna -og gæðasviðs Icelandair hótela og Sigríður Margrét Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Landsnámssetursins í Borgarnesi.
•Fundarstjóri er Óskar Finnsson, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Íslandshótela.

Þetta er í fjórða skipti sem menntadagur atvinnulfsins er haldinn en hann er samstarfsverkefni Samorku, Samtaka ferðaþjónustunnar, Samtaka fjármálafyrirtækja, Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtaka iðnaðarins, Samtaka verslunar og þjónustu og Samtaka atvinnulífsins.

Allir eru velkomnir en nauðsynlegt er að skrá þátttöku hér að neðan.

SKRÁNING Á VEF SA.

Menntasúpa - ný